Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARES z siedzibą w Kielcach , kod poczt. 25 139, ul. Chodkiewicza 163.

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów, usług stanowiących tzw. prawnie uzasadniony interes P.W. ARES, a przez podmioty trzecie do celów marketingowych, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b. i f. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacjom międzynarodowym i państwom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania usługi. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania po stronie Administratora danych osobowych.

P.W. Ares © 2022  Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka Prywatności.  Realizacja: Pirania Reklamy.